91 Görüntüleme

Yunus emre sözleri

Yunus Emre Sözleri en bilinen, en çok paylaşılan ve beğenilen sözlerdir.

Yunus Emre denilince akla birbirinden güzel şiirler de gelir. Nitekim yazımızın bu kısmında Yunus Emre şiirlerini bir araya getiriyoruz. Fakat bu şiirlerden daha bir çoğu olduğunu belirtelim.

Bana Seni Gerek Seni
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver anları
Bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

Bu paragrafımızda Yunus Emre’nin kısa sözlerini bir araya getirdik.

 • İlim, kendini bilmektir.
 • En büyük ibadet sevebilmektir.
 • Aldırma, yaradan yardır.
 • Derd’olanın ahı dinmez.
 • Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.
 • Sanma ki zalimin ettiği kârdır.
 • Mazlumun ahı indirir şâhı.
 • Her şeyin bir vakti vardır.
 • 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.
 • Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma.
 • Dünyada dertsiz baş olmaz.
 • Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
 • Zehirle pişen aşa kim gelir.
 • Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.
 • Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
 • Her kim Kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi.
 • Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
 • Bu dünyaya gelen gider.

Yunus Emre kaç tane şiiri vardır?

Bu inanışa göre yakılan şiirler gökte melekler, suya atılanlar balıklar, kalan şiirler de insanlar tarafından okunmaktadır. Yûnus Emre’nin 417 şiirinden 138’i aruz, diğerleri hece vezniyle yazılmıştır.

Yunus Emre ne yazdı?

Divan ve Risaletü’n Nushiyye Yunus Emre hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsüyle şiirler yazdı. Ama onun en ünlü şiirleri, hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus Emre’nin iki büyük eseri bulunmaktadır. Bunların ilki Divan’dır.

Yunus Emre okuma yazma biliyor mu?

Yûnus okuma yazma bilmektedir. Belli bir eğitimden geçtiği anlaşılmaktadır. Medreseye gitmiş olabilir. Şiirinde karşımıza çıkan derinlik, çağrışım zenginliği; telmihler, imalar bunun ispatıdır.

Yunus Emre neden ünlü?

Yunus Emre’de tam olarak zulmün yaygın olduğu bu dönemde dünyaya gelmiş olması ile hoşgörü üzerine, halkı sevgiye davet etmek üzerine şiirler yazması ile günümüze kadar başarılı olan eserleri gelmiştir. Yunus emre derviş olarak Anadolu’ya, Azerbaycan’a ve İran’a seyahat etmiştir.

Alevilerin kimliğinde ne yazar?

Din hanesinde Alevi yazıyor Tarihi bir belge niteliğindedir. Düşünün ki, 1930’lu yılarda bile Dersimliler fişlenmiş, din hanesi kısmına ‘İslam’, mezhep kısmına ise ‘Alevi’ yazılmış. Boy, kilo, göz rengi, sakatlık durumu gibi birçok ayrıntı nüfus cüzdanı sayfalarında yer almaktadır.

Ilk aleviler kimlerdir?

Alevîlik inancının, Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş-ı Veli sayesinde ve ozanların nefesleriyle hayat bulduğuna inanılmaktadır.

Türkiyede kaç tane Alevi var?

Cem Vakfı başkanı İzzettin Doğan’ın iddiasına göre 2022 yılı itibari ile 25-30 milyon arası alevi vardır. Buna rağmen Konda Araştırma’ya göre kendini Alevi olarak tanımlayanların nüfusa oranı %5 civarındadır.

Yunus Emre ne Türkçesi?

Yunus Emre, yaşadığı yüzyıl ve kullandığı dil itibari ile ne tam bir Eski Anadolu Türkçesi; ne de Karahanlı Türkçesi (Eski Türkçe) şairi özellikleri taşımaktadır.

Yunus Emre öğretisi nedir?

Şiirlerinin çoğunu hece ölçüsü ve sade bir dil ile yazmıştır. Kin, kibir, nefret gibi duygulardan arınmış tamamen saf sevgi odaklı öğretileri vardır. Anadolu’nun Türk-İslam kültürlerinin birleşmesine katkı sağlayan önemli bir isimdir.

Yunus Emre’nin diğer adı nedir?

Bunun üzerine Emre ”Tapduk padişahım” der ve adı Tapduk Emre olarak anılmaya başlar. Yunus Emre’nin kendi eserlerinde ise Hacı Bektaşi Veli’nin adı geçmez. Ancak Hacı Bektaşi’nin tarikatındaki tasavvuf anlayışıyla birçok yönden paralellik göstermektedir.

Allahı sevmek ne demek?

Allah’ı sevmek, O’nun emir ve nehiylerini yerine getirmek ve O’na gerçek anlamıyla kul olabilmektir. Allah’ı sevmek, O’na yönelmek, O’na sığınmak, O’nun için ölmektir. Allah’ı ve Resulünü sevmek, özellikle Resulünü tanımak, O’nu anlamak, O’nu idrak etmektir.

Yunus Emre’ye göre insan nedir?

Yunus Emre’deki insan sevgisinin dayanağı Allah sevgisidir. Yaratılanlar içinde sevilmeye en layık olan insandır çünkü Allah, meleklerine insana secde etmeyi emretmiştir. Yunus,”Yaratılanı Yaradan’dan ötürü” sevmiş, sevdiklerinde Allah’tan izler yakalamıştır. Ancak o bir hümanist değildir.

Yunus hangi dil?

Yunus ismi erkek bebek isimleri arasında yer almaktadır. Arapça kökenli olan Yunus isminin anlamını öğrenerek, bebeğinize Yunus ismini verebilirsiniz.

Yunus Emre’ye selam kimin eseri?

Eyuboğlu, Sabahattin, Yunus Emre’ye Selam, Istanbul 1966.

Yunus Emre Mevlânâ Celâleddîn i Rûmî nin mesnevi eseri hakkinda ne söylemiştir?

Süleyman Şeyhî de Yûnus’tan, Tapduk Emre’den, şiirlerinden ve tekkeye taşıdığı odunlardan söz etmiş, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Yûnus hakkında, “İlâhî menzillerin hangisine çıktımsa bu Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim” dediğini nakletmiştir (Bahrü’l-velâye, vr. 143b).

Yunus Emre hocası kimdir?

Tapduk Emre (d. 1210-1215 – ö. ?), Horasan erenlerinden bir Türkmen dervişi ,Yunus Emre’nin mürşidi.

Yunus Emre kaç tane mezarı var?

Sandıklı İlçe Merkezi’nde ve İhsaniye ilçesi Döğer Kasabası’nda Yunus Emre adına yapılmış iki türbe bulunmaktadır. Sandıklı’da ayrıca Tabduk Türbesi vardır.

Yunus Emre ülkemiz için ne yaptı?

diyebilecek olgunluktadır. Yunus Emre bir halk şairi değil halkın şairidir. Öylesine çok sevilmiştir ki Anadolu?’nun çeşitli yerlerinde adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. Aruz ölçüsü ile de şiirler yazmıştır ama onun en güzel şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır.

Yunus Emre Buğday mı Himmet mi?

Yunus Emre buğdayı rüyasında Hacı Bektaş Veli hünkardan istemiştir. Kendisine himmet ve nefes teklif edilmiş ama buğday da ısrar etmiştir.

Yunus Emre hiç evlendi mi?

Yunus Emre’nin evlenip evlenmediği ile ilgili net bir bilgi bulunamamıştır. Kendisinin yazmış olduğu bir dizede belirttiğine göre çocuklarının var olduğu düşünülmektedir.

Yunus Emre hangi felsefi görüşü?

Yunus, dervişlik felsefesini benimsemiştir. Dervişlik, belli kuralları olmayan bir töre okulu, bir insanlık disiplinidir. Derviş olabilmek için duygulardan, kötü düşüncelerden arınmak, ölüm korkusunu yenip, Tanrı ve insanlık yolunda çaba göstermek gerekir.

Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı söz ola ağulu aşı yağ ile bal ede bir söz ne demek?

Bu beyti Türkiye Türkçesiyle şu şekilde nesre aktarabiliriz: “Söz olur savaşı sona erdirir, söz olur yarayı iyileştirir, söz olur zehirli aşı bal ile yağ eder.” Tabii ki beyitte maddi bir yaradan değil, manevi bir yaradan yani gönül yarasından bahsedilmektedir.

Hz Muhammed Alevi mi?

Evet, Hz. Muhammed en büyük Alevi’dir. Zira o aynı zamanda dedeler dedesidir. Alevi inanç önderi olan dedelerimizin kaynağı Hz.

Maybe you are interested in:

mimar sinan eserleri

Related searches

 1. yunus emre’nin ahlakla ilgili sözleri
 2. yunus emre’nin sözleri
 3. yunus emre – kul hakkı sözleri
 4. Yunus Emre Aşk Sözleri
 5. yunus emre’nin şiirleri ve sözleri
 6. yunus emre’nin sözleri ve anlamları
 7. yunus emre’nin kısa şiirleri
 8. yunus emre’nin en güzel şiirleri